Medlemskap


Campus Manilla Föräldraförening är en förening öppen för alla föräldrar och vårdnadshavare med barn på skolan. Vår verksamhet är helt baserad på frivilliga insatser och syftar till att sätta guldkant på våra barns tid här på skolan.

Vi samlar in pengar bland annat genom medlemsavgiften, sponsorskap och donationer.
  • Bidragen och medlemsavgiften går oavkortat till CMFF's verksamhet.
  • Vi är självförsörjande och icke vinstdrivande.