BIDRAG TILL CMFF


För att möjliggöra en del events och såsom tennisfesten, Nobellunchen, samarbete med Rosendahls trädgård, rusta upp skolgården med basketkorgar och kinghagar, hålla tennisbanan fin etc så behövs extra tillskott till CMFFs kassa. 

Alla bidrag är varmt välkoma! Stort tack!