BIDRAG TILL CMFF


För att möjliggöra en del events och såsom tennisfesten, Nobellunchen, samarbete med Rosendahls trädgård, rusta upp skolgården med basketkorgar och kinghagar, hålla tennisbanan fin etc så behövs extra tillskott till CMFFs kassa. 

Medlemskap i CMFF uppgår till 750 kr och betalas läsårsvis per familj. Medlemskap i CMFF är frivilligt. Märk insättningen med barnets/barnens hela namn och klass.  

  • Bg: 5872-0038  
  • Swish: 123 082 0274

Alla bidrag är varmt välkoma! Stort tack!