Hela Manilla Skriver 2024 - hemleverans

Hela Manilla Skriver 2024 - hemleverans

Tax included.

Hela Manilla skriver – i sagornas värld

Nu är det äntligen dags att beställa årets fantastiska Hela Manilla Skriver-bok. I år har elever i årskurs 2, 5 och 8 skrivit texter på temat  i sagornas värld. Eleverna har fått i uppgift att “blåsa liv i” en gammal saga. Boken kan beställas med hemleverans eller levereras till elevens klassrum. Leverans sker efter påsk. Vid leverans till klassrum, var noga att ange elevens namn och klass vid betalningstillfället.